Donateur

Jaarverslag-2022_Nlink1a

Nieuwsbrief_Nlink1a1
Flitsbrief_Nlink1a
Newsletter_Nlink1a_1
Fotoalbum_Nlink1a_1
Filmalbum_Nlink1a_1

In Oost-Europa is nog steeds veel nood. Gelukkig zijn er in Nederland veel mensen die iets aan die nood willen doen.

Het werk van Antipas wordt financieel ondersteund door donateurs en giftengevers.

Afbeelding2

Kom ook in actie voor de

allerarmsten en word

Antipas-donateur!

Met uw bijdrage kan Antipas veel goeds doen voor die mensen in de wereld die een steuntje in de rug hard nodig hebben. In het Antipas Journaal kunt u lezen wat u met uw gift kan veranderen in de Landen waar Antipas actief is  met noodhulp, sociale hulp, structurele hulp en financiŽle adoptie.  Steun Antipas eenmalig of structureel en werk mee aan een wereld waarin  iedereen een zelfstandig bestaan kan opbouwen.

Afbeelding5

Schenken aan  logo_defwww1 met belastingvoordeel

Afbeelding8

Schenkingen aan Antipas zijn fiscaal aftrekbaar.

Dit komt omdat Antipas door de Belastingdienst aangemerkt is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Nederlandse overheid stimuleert giften aan ANBI- gecertificeerde  stichtingen en verenigingen door middel van een giftenaftrek in de  vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting.

Dit kan u als particulier of bedrijf een belasting- voordeel opleveren. Om te profiteren van dit voordeel is het belangrijk dat u met schriftelijke bewijsstukken uw giften aan Antipas aantoont.

Afbeelding10

Afbeelding9

Denkt U eens aan de veranderingen in het leven van de ouderen als U hen helpt!!


Schenken aan  logo_defwww1 met belastingvoordeel


BELASTINGVOORDEEL VOOR PARTICULIERE DONATEURS
 

Afbeelding11

Als particulier doneren aan Antipas

Giften aan Antipas door particulieren zijn fiscaal aftrekbaar. Een schenking aan Antipas valt onder de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en kan voor een belastingvoordeel zorgen van maximaal 52 procent.

Als particulier kunt u Antipas eenmalig of periodiek steunen.

Bij een eenmalige gift aan Antipas kunt u als donateur onder persoonsgebonden aftrek de gift aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voor aftrek van een eenmalige gift zijn een minimum- en een maximumbedrag van toepassing. De eenmalige giften zijn beperkt aftrekbaar.


BESTEMMINGEN WAARVOOR U KUNT GEVEN ZIJN:

 • Het fondsonderhoud
   
 • Zendingswerker(s)
   
 • Een bepaald project

   

Afbeelding12

U kunt geven via een eenmalige gift op
IBAN bankrekeningnumme
r
NL 16 TRIO 01978 390 10


Of via het machtiging formulier welke U kunt vinden onder deze knop machtiging_HRantibannerkl_1

Lees verder op de  volgende pagina’s hoe U kunt geven en wat Uw voordelen zijn en het belangrijkste, hoe U de levens van vele kinderen kunt veranderen.
 

Schenken aan  logo_defwww1 met belastingvoordeel

Afbeelding13

MAXIMAAL VOORDEEL MET PERIODIEKE SCHENKING AAN ANBI

  Met een periodieke schenking profiteert u van maximaal belastingvoordeel.

  U mag uw schenking jaarlijks als;

  aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting.

  U geeft Antipas met een periodieke gift de zekerheid dat ze haar werk voor de allerarmsten kan blijven doen.

  Dit vindt Antipas erg waardevol en belangrijk.

 De Nederlandse overheid voert een fiscaal beleid dat schenkingen aan goede doelen aanmoedigt. Speciale belastingregels zorgen ervoor dat u organisaties als Antipas op een fiscaal aantrekkelijke manier voor een langere periode kunt ondersteunen. Dit fiscale voordeel zorgt ervoor dat u, afhankelijk van het voor u geldende tarief, tot 52 procent terug kunt krijgen van de schenking.

Aan deze periodieke schenking zijn enige voorwaarden verbonden. Zo kiest u voor een vast bedrag dat u jaarlijks schenkt en legt dit voor minimaal vijf jaar vast. Deze schenking wordt vastgelegd in een onderlinge overeenkomst. In geval van overlijden vervalt de schenking, die wordt aangeduid met het woord lijfrente.

Afbeelding14

Schenken aan  logo_defwww1 met belastingvoordeel

Afbeelding15

Als u Antipas regelmatig steunt, dan is het al gauw aantrekkelijk een meerjarige schenking
(minimaal voor vijf jaar) aan te gaan.

Dit heeft fiscale voordelen. Antipas heeft een ANBI-beschikking. Dit betekent dat u giften aan Antipas mag aftrekken van de belasting. Als u voor meer dan tien procent van uw drempelinkomen aan giften geeft, dan mag u normaal gesproken het meerdere niet aftrekken. Sluit u echter een meerjarige schenking af, dan mag u bij de Aangifte Inkomstenbelasting het volledige bedrag van de schenking jaarlijks aftrekken bij de rubriek aftrekposten > giften > periodieke giften.

Een meerjarige schenking of periodieke gift hoeft u niet langer bij een notaris vast te leggen. Een schriftelijke overeenkomst is voldoende. Neem voor een overeenkomst contact op. Het opstellen van de benodigde akte kost u niets.

Antipas hoeft geen schenkingsrecht te betalen.

Hieronder kunt u meer informatie aanvragen over meerjarig schenken of een schriftelijke overeenkomst met Antipas aanvragen.
 

INFORMATIE AANVRAAG MEERJARIG SCHENKEN

Als U een schenking akte wilt dan kunt U contact opnemen met Antipas

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen

Per E-mail: info@antipas.nl of per telefoon
06 4257 3076
 

Schenken aan  logo_defwww1 met belastingvoordeel

BELASTING VOORDEEL VOOR ONDERNEMERS

Afbeelding9A

Indien u als ondernemer een geldbedrag of goederen verstrekt aan Antipas, kan dit onder omstandigheden aftrekbaar zijn. U hebt bij deze vorm van doneren meestal te maken met vraagstukken over de waardering van giften en mogelijk met btw-aspecten. Het is dus verstandig om vooraf met uw adviseur af te stemmen hoe u als ondernemer Antipas steunt.

Verder moet u als ondernemer onderscheid maken tussen de verschillende motieven om Antipas te steunen. Zodra u als ondernemer geld of goederen weggeeft, is van belang vanuit welke motieven u handelt. Indien een gift een zakelijk karakter heeft, kunt u deze als bedrijfslast opvoeren. Een gift heeft een zakelijk karakter als er een rechtstreeks verband is tussen de schenking en de belangen van de onderneming. Staat tegenover het geldbedrag bijvoorbeeld een tegenprestatie, dan kan het bedrag volledig in aftrek worden gebracht als ondernemingskosten. Voorbeelden van tegenprestaties zijn: vermelding op de website, een advertentie, of een andere verplichting, die tegenover het geldbedrag staat. U heeft als belastingplichtige de bewijslast om de zakelijke motieven aan te tonen. Wanneer u als ondernemer geen zakelijk belang heeft bij uw gift aan Antipas, dan bestaan aparte fiscale regelingen. Voor de uitwerking van de fiscale regeling is van belang of u een IB-ondernemer (bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF) bent of een VPB-ondernemer (bijvoorbeeld een BV) Bij een IB-ondernemer leidt de gift tot een aftrekpost in de inkomstenbelasting. Hierbij gelden dezelfde vereisten en mogelijkheden als bij een gift door particulieren. Een gift door een VPB-ondernemer kan voor ten hoogste vijftig procent van de winst met een maximum van 100.000 euro in aanmerking worden genomen. De Belastingdienst controleert streng op de giftenaftrek VPB- ondernemers
 

Voor meer informatie klik op deze link Contact_Nlink1a_1